Tillbyggnad

När vi adderar fler m2 till en redan befintlig bostad är vi måna om att få till ett fortsatt bra flöde i den nya utökade planlösningen, dvs allt måste hänga ihop. Dessutom måste vi byggmässigt se hur vi på ett bra sätt löser öppningar och anslutningar med nya avväxlingar etc. Detta då vi måste fortsatt ha ett stabilt hus med minimala risker för fuktgenomträngning genom nya takanslutningar.

Kontakta oss

Nyproduktion

Vi hjälper er gärna från ritbord till färdigbyggd ny bostad, där vi börjar med att lämna ett fast pris på arkitekttjänsten.

Taklyft

Att bygga på en våning på en redan befintlig villa, innebär att vi också måste förstärka befintliga väggar och tak.

Tillbyggnad

När vi adderar fler m2 till en redan befintlig bostad är vi måna om att få till ett fortsatt bra flöde i den nya utökade planlösningen.

Stambyte

Alla avloppsrör måste bytas ut någon gång, och det innebär en stor påverkan på de boende i fastigheten.

l

Ny Planlösning

Vi skapar tillsammans en byggkalkyl där ni ser de olika arbetsmomenten. Det gör det lättare för er att ta beslut och prioritera rätt.

Fuktskador

Vi erbjuder budgetpriser med öppen redovisning så ni kan känna er trygga med vad arbetet kommer att kosta utan dolda kostnader.