Wi Byggers affärsidé är att bedriva byggverksamhet och övrigt besläktad serviceverksamhet i anslutning till  Byggproduktion i Stockholm.

STRATEGISKA MÅL

Z

Utveckla en lönsam byggverksamhet, genom organisk tillväxt.

Z

WI Bygger skall bedriva verksamhet i Stockholm.

Z

Visionen är att nå en årlig omsättning på 70 MSEK inom 24 månader.

Z

Upplevas som en attraktiv partner på den svenska byggmarknaden för kunder och samarbetspartners.

Nyproduktion

Vi hjälper er gärna från ritbord till färdigbyggd ny bostad, där vi börjar med att lämna ett fast pris på arkitekttjänsten.

Taklyft

Att bygga på en våning på en redan befintlig villa, innebär att vi också måste förstärka befintliga väggar och tak.

Tillbyggnad

När vi adderar fler m2 till en redan befintlig bostad är vi måna om att få till ett fortsatt bra flöde i den nya utökade planlösningen.

Stambyte

Alla avloppsrör måste bytas ut någon gång, och det innebär en stor påverkan på de boende i fastigheten.

l

Ny Planlösning

Vi skapar tillsammans en byggkalkyl där ni ser de olika arbetsmomenten. Det gör det lättare för er att ta beslut och prioritera rätt.

Fuktskador

Vi erbjuder budgetpriser med öppen redovisning så ni kan känna er trygga med vad arbetet kommer att kosta utan dolda kostnader.